Karin Mäntymäki, avdelningschef Försäljning och bearbetning

Karin Mäntymäki

avdelningschef Försäljning och bearbetning

Telefon: +46 (0) 8 508 285 60

Mobiltelefon: +46 (0) 76 122 85 60