Publikationer

Servicemätningen 2015

Under 2015 genomfördes för femte gången en Nöjd-Kund-Indexundersökning bland företag som varit i kontakt med partnerkommunerna inom Stockholm Business Alliance, SBA.

Ladda ner och läs PDF (svensk version)

 

1000 internationella röster om Stockholm

På uppdrag av Stockholm Business Region har Oxford Research gjort en kartläggning av hur internationella medborgare uppfattar att det är att flytta till Stockholm. Rapporten baseras på en enkätundersökning med 1 000 internationella arbetstagare och studenter i Stockholm samt en intervjuserie med både arbetstagare och arbetsgivare.

Ladda ner och läs PDF (svensk version)

Årsrapport 2017

Stockholm Business Regions årsberättelse ger dig en överblick på organisationen och dess aktiviteter samt tar pulsen på Stockholmsbilden i världen det senaste året. Broschyren finns endast på engelska.

Ladda ner och läs PDF (engelsk version)

Fakta om Stockholms besöksnäring 2017

Hur många besöker Stockholm, vilka är de och vad gör de under sitt besök? Här är årsrapporten med den senaste besöksstatistiken i Stockholm. Broschyren finns endast på engelska.

Ladda ner och läs PDF (engelska)

Hotellrapporten 2018

Den här rapporten bygger på en kartläggning av hotellbehovet i Stockholm.

Ladda ner och läs PDF (svensk version)

Saknas titeln du söker i listan? Maila till info.sbr@stockholm.se.