4000x2250Riddarholmen_Jeppe Wikstrom.png

Rådet för funktionshinderfrågor

Preamble :

Rådet för funktionshinderfrågor har till uppgift att genom sin kompetens och sina erfarenheter ge synpunkter på stadens tillgänglighetsarbete. Stadens och handikapporganisationernas gemensamma arbete skapar goda förutsättningar för att förbättra tillgängligheten i Stockholm.