4000x2250Riddarholmen_Jeppe Wikstrom.png

Rådet för funktionshinderfrågor

Preamble :

Rådet för funktionshinderfrågor har till uppgift att genom sin kompetens och sina erfarenheter ge synpunkter på stadens tillgänglighetsarbete. Stadens och handikapporganisationernas gemensamma arbete skapar goda förutsättningar för att förbättra tillgängligheten i Stockholm.

Kontakter     

Ordförande
Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm

Ledamöter
Jonas Brännvall, Stockholms Dövas Förening, SDF

Gunilla Göran, Reumatikerföreningen Stockholm

Jesper Kihlberg, Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH), Stockholms läns distrikt

Louise Lindström, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet - Stockholm

Gunnar Häger, SRF – Synskadades Riksförbund, Stockholms stad