Vanliga frågor

Vanliga frågor

För att ta del av näringslivets erfarenheter och synpunkter samt erhålla rådgivning och skapa relevanta beslutsunderlag samlar Invest Stockholm regelbundet till möten med nyckelpersoner från utvalda företag.

Invest Stockholm erbjuder potentiella investerare information och rådgivning i etableringsfrågor, förmedlar kontakter och finns vid deras sida från idé till etableringsbeslut.

Invest Stockholm erbjuder företag som vill växa och etablera sig i Stockholm kostnadsfri, opartisk och kvalificerad information, rådgivning och assistans.

Invest Stockholm verkar, tillsammans med näringslivet och andra offentliga aktörer, för att utveckla Stockholm som företagsplats.

I broschyren"Fakta om företagandet i Stockholm" och "Fakta om besöksnäringen i Stockholm" (eng) hittar du de viktigaste uppgifterna om Stockholms näringsliv.

En gång i kvartalet görs även en konjunkturrapport – Stockholmskonjunkturen, där du kan följa länets och stadens utveckling i siffror. Du kan även prenumerera på detta utskick. Läs mer »

Invest Stockholm hjälper dig att hitta lokaler, mark, tillstånd, nätverk och andra viktiga etableringsförutsättningar. Du kan vända dig till Invest Stockholm med dina innovationer för råd och stöd att förverkliga dina affärsidéer.

Stockholm Business Alliance (SBA) är ett partnerskap med 53 kommuner som arbetar tillsammans för att utveckla Stockholmsregionen och samlar regionen under det gemensamma varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Fokus ligger på att attrahera utländska investeringar till regionen.

Samarbetet i regionen sker genom partnerskapet Stockholm Business Alliance. Invest Stockholm har uppdraget att för regionens räkning och i samarbete med de 53 kommunerna genomföra de aktiviteter som beslutats i en gemensam årlig verksamhetsplan.

Samarbetet sker inom området för investeringsfrämjande, marknadsföring och utveckling av näringslivsservice och insatserna riktas i första hand mot följande utvalda branscher:

  • IT och telekom
  • läkemedel-, bio- och medicinteknik
  • automation och robotik
  • miljöteknik
  • finansiella tjänster
  • besöksnäring
  • logistik
  • metaller och gruvdrift

Visit Stockholm är Stockholms stads internationella marknadsföringsbolag och ingår i koncernen Stockholm Business Region. Koncernen har till uppgift att, genom dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm, utveckla och marknadsföra Stockholm som besöks- och etableringsort. Stockholm Business Region ägs av Stockholms stad och driver varumärket Stockholm - The Capital of Scandinavia.

Visit Stockholm är ett kommunalt marknadsföringsbolag som finns i Stockholm, medan Visit Sweden är ett nationellt marknadsföringsbolag med marknadskontor på några platser ute i världen. Läs mer om Visit Sweden >>

Stockholm Visitor Center drivs av Visit Stockholm och är stadens officiella turist center och en viktig del i marknadsföringen av Stockholm. Hit vänder sig besökare för att få tips och inspiration under deras vistelse i Stockholm. Många är pålästa och har fått tips från vänner och bekanta, och har med andra ord en ganska klar bild av vad de vill uppleva under sin vistelse. Då fokuserar vi istället på att hjälpa dem välja sin bästa Stockholmsupplevelse i den stora flora av information som finns. 

Visit Stockholms uppdrag är utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort. Det görs genom marknads- och PR-aktiviteter på utvalda marknader i Europa, USA och Asien samt genom att värva internationella evenemang, möten och kongresser. Koncernen främjar också förutsättningarna för nya besökare genom strategiska samarbeten inom bland annat flyg, kryssningar, hotell och infrastruktur.

Visit Stockholm har också ett uppdrag att bedriva service mot besökare som befinner sig i Stockholm. Det gör vi genom vårt turistcenter, Stockholm Visitor Center i Kulturhuset, vår webbplats (http://www.visitstockholm.com) samt våra sociala kanaler.

Läs mer om Visit Stockholms aktiviteter här http://blogg.visitstockholm.com/

Målgruppen karaktäriseras av sina moderna, progressiva värderingar och att de tycker att en hållbar livsstil, jämlikhet och ett öppet samhälle är viktiga parametrar när de väljer resmål. De söker unika upplevelser och vill resa till annorlunda platser som inspirerar dem.

Det är viktigt för besökaren att få vara med om upplevelser som berikar och som ger berättelser att ta med hem efter resan. Besökarna är vana att söka information och boka sin resa på internet.


Tillsammans med besöksnäringen står vi upp för ett öppet Stockholm i en värld som sluter sig. Vi är alla en del och bevis för att Stockholm som besöksdestination är och vill vara the Open City! Vårt gemensamma löfte är om en öppen, tillgänglig och hållbar stad skapad av och för den moderna människan.

Att vilja ”klistra sig” mot våra värderingar är en stark drivkraft, och att koppla det mot de intressen målgrupperna har skapar en unik konkurrensfördel som ingen annan destination har. Många destinationer har vackra vyer, konstmuseer och restauranger. Stockholm har också det. Men parat med sådant som jämställdhet, pappaledighet, öppenhet och demokrati, samt vår innovativa och kreativa miljö, skapas ytterligare dimensioner som attraherar besökare.

De digitala verktygen är högt prioriterade. Visit Stockholm arbetar med ett antal sociala kanaler till exempel Facebook, Instagram och Twitter där vi sprider bilden av Stockholm. Målsättningen är att öka antal följare, öka räckvidden och öka engagemanget. I december 2017 hade företaget 28 000 följare på Twitter, 208 000 på Facebook och 160 000 följare på Instagram. Instagram är den för tillfället snabbast växande kanalen.

Ett väsentligt fokus för bolaget är att sätta vår bild av Stockholm hos fler på den internationella marknaden. Det handlar om att ta position för Stockholm i en tid då det internationella resandet ökar. Vår kommunikation är värderingsstyrd och utgår från värderingar som jämlikhet, öppenhet och hållbarhet. Arbetet implementeras i alla segment mot en målgrupp som lockas av Stockholms livsstil och områden där vi är tankeledande – musik, mat, vetenskap, tech och design.

Stockholm är den viktigaste komponenten i Sverigebilden. Visit Stockholm samverkar därför nära med Visit Sweden utifrån den gemensamma strategin Capital & Country där ambitionen är att sätta en kommunikativt effektiv bild av Stockholm och Sverige internationellt.

Nästan alla städer marknadsför sina fördelar för att locka människor och investeringar. Sådan marknadsföring kallas positionering. Det sker genom att försöka skapa en plats i medvetandet hos målgruppen. Positionering innebär att de unika fördelar som en plats har medvetet förmedlas tillsammans med de värderingar och budskap man vill att platsen ska associeras med. Positionering fungerar som vanlig produktmarknadsföring, den ska vara unik. lätt att komma ihåg och den stäms inte av med konkurrenter innan den lanseras.

För att nå en önskad position krävs det att man är konsekvent och långsiktig. Det är viktigt att positionen fastnar i medvetandet och lämnar avtryck hos mottagaren. Som stad, plats och region har man mycket att vinna på att ha en stark positionering. Att Stockholm blir ett allt mer attraktivt besöksmål och har eftersökt klimat för internationella investerare genererar i sin tur jobb och gör att regionen kan utveckla sin service ytterligare för de som lever här.

Vid internationell marknadsföring av Stockholm som kongresstad används benämningen Stockholm Convention Bureau. Convention Bureau är en vedertagen benämning på en stads officiella organisation för kongressbearbetning. Läs mer »

Övernattningarna i Stockholm har ökat med mer än 50 procent under de senaste tio åren, och 2017 hade Stockholm drygt 14 miljoner kommersiella gästnätter. Internationella besökare kommer främst från Tyskland, följt av Storbritannien, USA och Norge.

I pdf:en "Fakta om besöksnäringen" kan du hitta svar på de flesta frågorna om turismen i Stockholm. Den kinesiska marknaden och den amerikanska marknaden hör till de som vuxit mest de senaste åren. 

Stockholm är en av de snabbast växande tillväxtregionerna i Europa och placeras på sjätte plats enligt European Cities Monitor. De senaste tio åren har antalet gästnätter ökat med 41 procent. De största utlandsmarknaderna är Tyskland, följt av Storbritannien, USA och Norge. Läs mer i "Fakta om besöksnäringen".

Framgången är en kombination av ökad tillgänglighet, attraktionskraft och marknadsföring. Med lågprisflygen förändrades resemönstret. Människor gör fler och kortare resor. Det har gynnat städer som Stockholm, som har unika attraktioner och miljö. I Stockholm finns såväl klassiker som Vasamuseet, Skansen, Skärgården och Gamla Stan som nya attraktioner och reseanledningar. Bland dem: Fotografiska, Stieg Larssons Millenniumtriologi, Abba The Museum, Artipelag, Friends och Tele2 Arena och mycket mer. Till Stockholm kommer man också för att uppleva kombinationen växande och trendig stad och den vackra naturen. Vi har inte bara vuxit. Vi har tagit marknadsandelar i det snabbast växande resesegmentet, citybreaks. 

Tillsammans med besöksnäringen både regionalt och nationellt verkar Visit Stockholm för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Visit Stockholm arbetar bland annat för fler direktflyg och utökat kommersiellt boende.

Stockholm är en av de snabbast växande tillväxtregionerna i Europa och placeras på sjätte plats enligt European Cities Monitor.

Under de senaste åren har många nya museer och attraktioner tillkommit i Stockholm. Samtidigt fortsätter Fotografiska, Vikingaliv, Spritmuseum, Artipelag, Scenkonstmuseet, ABBA the museum, Gröna Lund och Junibacken att expandera och investera i nya upplevelser och utställningar.

Många nya hotell har tillkommit i Stockholm. Bara under 2017 tillkom drygt 1000 rum runt Brunkebergs torg, en plats som tidigare varit ganska öde men som nu vaknat till liv och erbjuder besökare och stockholmare nya mötesplatser och restauranger.

Framtidens turism påverkas både av faktorer vi kan styra över och andra omvärldsfaktorer. Euromonitor International (IMF) räknar med att det globala resandet kommer att fortsätta att öka. Den globala resetrenden med fler och kortare resor fortsätter. Likaså den digitalt sociala utvecklingen. Besöksnäringen har, via Stockholmsstrategin 2020, satt ett mål att nå 15 miljoner gästnätter år 2020, dvs en ökning med 4 procent årligen.

Vi följer noga internationella trender och andra städer för att ständigt utveckla och förnya vårt sätt att kommunicera och nå ut med budskapet om Stockholm. Som kommunalt bolag och en del av Stockholms stad skjuter vi in synpunkter på bland annat bygg- och planfrågor. Vi samarbetar med Stockholms hamn som kommunalt bolag i frågor kring kryssnings- och färjeturismen.

Genom frukostmöten och utbildningar bygger vi nätverk och ökar kunskapen för bland annat värdskapsfrågor i näringslivet i Stockholm. Tillsammans med besöksnäringen, både regionalt och nationellt, verkar Visit Stockholm också för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Visit Stockholm arbetar bland annat för fler direktflyg och utökat kommersiellt boende.

Kortsiktigt kan både hög- och lågkonjunktur påverka turismen. I lågkonjunktur tenderar folk att resa till närmarknaderna och göra färre långresor. Generellt sett gör man färre resor i tjänsten. Därför marknadsför vi Stockholm till både privat- och affärsresenärer.

Stockholm – The Capital of Scandinavia är ett positioneringsvarumärke för Stockholm och regionen internationellt.

Beslutet att ta fram en ny positionering fattades 2003 då politikerna i Stockholms stad, under ledning av finansborgarråd Annika Billström, ansåg att Stockholm behövde ett starkt varumärke för att ta plats i den internationella konkurrensen. Julian Stubbs, en brittisk varumärkeskonsult som blivit förälskad i Stockholm, fick uppdraget att hitta en stark position för staden. Positioneringen Stockholm – The Capital of Scandinavia lanserades 2005 efter två års strategiarbete.

Politiker, tjänstemän, näringsliv och organisationer samt 55 kommuner i regionen har tillsammans, med utgångspunkt från Stockholm - The Capital of Scandinavia, en uttalad ambition hur regionen gemensamt positioneras internationellt. Det är Stockholm Business Regions uppgift att tillsammans med sina två dotterbolag, Invest Stockholm och Visit Stockholm koordinera, samordna och administrera varumärket.

Kontakta info.sbr@stockholm.seför frågor om varumärkesplattform, grafisk identitet och logotypen Stockholm – The Capital of Scandinavia.