4000x2250Riddarholmen_Jeppe Wikstrom.png

Bolagsfakta

Preamble :

Vår organisation

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret bistår kommunstyrelsen i att effektivt leda och samordna den kommunala verksamheten. Stadsledningskontoret är ledningsfunktion för stadens samlade förvaltning och organisation samt driver på och följer upp genomförandet av kommunfullmäktiges beslut.

Stockholm stadshus AB

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för större delen av stadens aktiebolag. Stockholms Stadshus AB är moderbolag i en koncern som består av 16 aktiva dotterbolag, ett vilande bolag och ett intressebolag.

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Invest Stockholm Business Region AB

Invest Stockholm arbetar för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa och för nya företag att starta och etablera sig i Stockholm.

Visit Stockholm AB

Visit Stockholm är Stockholm stads marknadsföringsbolag. Uppdraget är att utveckla och marknadsföra Stockholm som besöksort i samarbete med näringslivet i syfte att öka antalet kommersiella gästnätter.

Styrelse

Stockholm Business Region är ett helägt kommunalt bolag i Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Vår styrelse består av följande ledamöter och ersättare: 

Ordförande
Anna König Jerlmyr (M)

Vice ordförande
Arvid Vikman Rindevall (S)

Ledamöter
Ulla Hamilton (M)
Patrik Silverudd (L)
Petra Schagerholm (MP)
Claes Nyberg (C)
Marie Jokio (S)
Aleksandar Zuza (S)
Rolf Brattström (V)

Suppleanter
Börje Häggman (M)
David Collste (MP)
Jonas Naddebo (C)
David Bruhn (KD)
Inga Näslund (S)
Anders Larsson (S)
Kristina Öberg (S)
Elisabeth Löfvander (V)
Ann-Katrin Åslund (L)

Lekmannarevisor
Lars Riddervik (M)

Lekmannarevisorsuppleant
Carolina Gomez Lagerlöf (S)